یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای افرادی که می‌خواهند به روانشناس مراجعه کنند، این است که از کجا بدانند روانشناس کیست و قرار است چگونه به آن‌ها کمک کند؟ از سویی دیگر، پیدا کردن روانشناس معتبر کار راحتی نیست؛ زیرا تعداد روانشناسان زرد نیز روز به روز در حال افزایش است. یکی از مجموعه‌های مورد اعتماد برای ارائۀ خدمات مشاوره‌ای، یاری وی است. این مجموعه متشکل از روانشناسان باتجربه و معتبر بوده و در حوزه‌های مخلف مشاوره‌ای، فعالیت دارد. ما در این مطلب اطلاعات روانشناسان معتبر این مجموعه را جمع‌آوری کرده‌ایم تا انتخاب برای شما آسان‌تر شود.

روانشناسان یاری وی

مجموعۀ یاری وی، مجموعه‌ای است که به ارائۀ خدمات روانشناسی به ایرانیان خارج از کشور پرداخته و این امکان را فراهم کرده تا مهاجران ایرانی از یک روانشناس آنلاین هم زبان، هم فرهنگ و هم میهن مشاوره دریافت کنند. حوزه‌های خدمات این مجموعه شامل: ازدواج، کودک و نوجوان، کنترل خشم، افسردگی، اضطراب، خانواده، اعتماد به نفس، رابطۀ دوستی و عاطفی و… است. در ادامه می‌توانید لیست روانشناسان این مجموعه را به همراه حوزۀ فعالیت، تحصیلات و روش درمانی‌شان مشاهده کنید.

لیست روانشناسان یاری وی

 

خانم الناز جهانی

ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز هستند. با رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) در حوزۀ مسائل فردی مانند: افسردگی، استرس، اضطراب، کنترل خشم، کودک و نوجوان و اعتماد به نفس فعالیت می‌کنند.

دکتر مهسا روحانی

خانم دکتر روحانی با مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در حوزه‌‌های روابط عاطفی و مسائل فردی فعالیت می‌کنند. رویکرد ایشان برای درمان، روان درمانی تحلیلی است.

دکتر زهره معینی

ایشان مدرک دکترای روانشناسی را از دانشگاه سمنان کسب کرده و در زمینه‌های زوج درمانی، روابط عاطفی و مسائل فردی به فعالیت مشغول شده‌اند. رویکر دکتر معینی برای درمان، روان درمانی تحلیلی و سایکو آنالیسیس است.

خانم نفیسه غائبی

سرکار خانم غائبی با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در زمینه‌های مسائل فردی، روابط عاطفی، زوج درمانی و خانواده مشغول به ارائۀ مشاوره هستند. ایشان با رویکردهای واقعیت درمانی، شناختی-رفتاری (CBT) و کوچینگ زندگی مشغول به فعالیت هستند.

دکتر علیرضا آزادی

آقای دکتر آزادی مدرک دکترای روانشناسی بالینی خود را از دانشگاه وین اتریش کسب کرده‌اند. ایشان با رویکردهای شناختی-رفتاری (CBT)، رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به فعالیت در حوزه‌های خانواده، زوج درمانی، مسائل فردی، روابط عاطفی، مسائل جنسی و روابط اجتماعی مشغول هستند.

روانشناس های یاری وی

خانم آرزو صالحی

ایشان با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم تحقیقات و با رویکرد‌های واقعیت درمانی، کوچینگ رابطه، طلاق و خانواده و روان درمانی CBT و EFT در حوزه‌های زوج درمانی، روابط عاطفی، کودک و نوجوان و مسائل فردی مشغول به ارائۀ مشاوره هستند.

خانم فرشته روشنی

سرکار خانم روشنی در حوزه‌های اعتماد به نفس، روابط بین فردی، کودک و نوجوان و مسائل فردی مشغول به فعالیت هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه سراسری سمنان با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی هستند و با رویکردهای شناختی-رفتاری، مایند فولنس و طرحواره درمانی به درمان می‌پردازند.

دکتر الهه هاشمی

دکتر هاشمی در حوزه‌های مسائل فردی، روابط عاطفی، ازدواج، خانواده و زوج درمانی فعالیت دارند. ایشان مدرک دکترای روانشناسی بالینی خود را از دانشگاه شیراز کسب کرده و با رویکردهای شناختی-رفتاری، طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار، درمان متمرکز بر حل مسئله و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، بیماران را درمان می‌کنند.

دکتر حسین کاویان‌فر

دکتر کاویان‌فر با مدرک دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی از دانشگاه سراسری مازندران به ارائۀ مشاوره در زمینه مسائل فردی، خانواده، زوج درمانی و روابط عاطفی می‌پردازند. رویکردهای ایشان برای درمان، طرحواره درمانی، سکس تراپی، سایکو آنالیز و اسکیما تراپی است.

خانم فرنگیس شریفی

ایشان در حوزه‌های افسردگی، استرس و اضطراب به مراجعه کنندگان مشاوره ارائه می‌دهند. سرکار خانم شریفی فارغ‌التحصیل دانشگاه الزهرای تهران با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستند.

دکتر منصوره بهرامی

دکتر بهرامی با مدرک دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه دولتی تبریز به ارائۀ مشاوره در زمینۀ مسائل فردی، روابط عاطفی، خانواده، زوج درمانی، کودک و نوجوان مشغول هستند. رویکردهای ایشان برای درمان، طرحواره درمانی، درمان شناختی-رفتاری (CBT)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر ذهنی سازی است.

خانم عذرا عظیمی

ایشان با رویکردهای طرحواره درمانی، روان درمانی اگزیستانسیال، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان بر اساس تئوری انتخاب مشغول به ارائۀ مشاوره هستند. سرکار خانم عظیمی فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران با مدرک کارشناسی ارشد مشاوره هستند و در حوزۀ خانواده، کودک و نوجوان، روابط عاطفی، ازدواج و مسائل فردی فعالیت می‌کنند.

خانم منصوره آقایی

سرکار خانم آقایی کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده هستند و مدرک خود را از دانشگاه علامه طباطبایی کسب کرده‌اند. ایشان در حوزۀ مسائل فردی، روابط عاطفی، ازدواج، خانواده، کودک و نوجوان و زوج درمانی فعالیت داشته و رویکرد طرحواره درمانی، رفتار درمانی دیالکتیک، تئوری انتخاب، واقعیت درمانی، روان درمانی اگزیستانسیال و درمان شناختی-رفتاری دارند.