تخفیف ویژه دانشجویی

دانشجوی عزیز ، روانشناسان این‌مجموعه با حساسیت بالا و از طریق مصاحبه علمی انتخاب شده اند و سعی شده هزینه های مناسبی برای مراجعین در نظر بگیریم. از آنجایی که ایده پلتفرم یاری وی با صحبت های دانشجویان و دوستانی که از ایران مهاجرت کرده بودند شکل گرفت، درک کاملی از شرایط شما عزیزان در مجموعه یاری وی صورت گرفته است. به همین خاطر تخفیف دانشجویی برای شما در نظر گرفته شده که برای دریافت آن پس از ثبت نام به واتساپ واحد پشتیبانی اطلاع رسانی کنید و کارت دانشجویی خود را ارسال نمایید.

27.95 دلار آمریکا (هر جلسه)

27.95 دلار آمریکا

  • یک جلسه تراپی 45 دقیقه ای
  • یک جلسه ارزیابی اولیه 30 دقیقه ای
  • پشتیبانی 24 ساعته
25.95 دلار آمریکا (هر جلسه)

77.85 دلار آمریکا

  • 3 جلسه تراپی 45 دقیقه ای
  • یک جلسه ارزیابی اولیه 30 دقیقه ای
  • پشتیبانی 24 ساعته