مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ویدیو ی معرفی

حوزه های فعالیت

ارزیابی اولیه و مصاحبه تشخیصی

مسائل فردی (افسردگی، استرس و اضطراب و …)

رویکردها

روان درمانی تحلیلی

سوابق علمی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده:


دوره ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دوره مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM5

دوره روان درمانی شناختی رفتاری CBT

دوره روان درمانی تحلیلی

پلن های مشاوره

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار آمریکا

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران