درباره من

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

سوابق علمی

ترجمه کتاب حمایت روانی اجتماعی در مدیریت بحران: الگویی برای تربیت مربی (TOT) 

نگارش ۵ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی ایران

 

حوزه تمرکز: 

زوج درمانی

مشاوره پیش از ازدواج

کوچینگ زندگی (رشد و توسعه فردی) 

درمان اضطراب و افسردگی

دوره دیده در رویکردهای واقعیت درمانی و درمان شناختی و رفتاری

ویدیو ی معرفی

پلن های مشاوره

چت و ویس
هزینه هر جلسه : 19.95 دلار

ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

تماس صوتی
هزینه هر جلسه : 24.95 دلار

هزینه اولیه : 4.7 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.45 دلار

گفتگوی تلفنی + ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار

هزینه اولیه : 5.2 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.55 دلار

گفتگوی تصویری+ ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران