مدرک تحصیلی

دکتری روانشناسی عمومی

ویدیو ی معرفی

حوزه های فعالیت

مسائل فردی(افسردگی,اضطراب,وسواس)

رابطه و زوج درمانگر

رویکردها

طرحواره درمانی

سوابق علمی

عضو کمیته دپارتمان طرحواره ایران

دکتری روانشناسی عمومی

مدرس دانشگاه و بیش از 12 سال سابقه روان درمانی

پلن های مشاوره

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار آمریکا

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران