مدرک تحصیلی

دکتری روانشناسی تربیتی

ویدیو ی معرفی

حوزه های فعالیت

مسائل فردی(اضطراب,سوگ,افسردگی و توسعه فردی)

خانواده و زوج درمانی

مهارت های فرزند پروری

سکس تراپی و مهارت های زناشویی

رویکردها

التقاطی(CBT, طرحواره درمانی,ذهن آگاهی,روان پویشی و روان تحلیلی)

سوابق علمی

دکتری روانشناسی تربیتی

مدرس دانشگاه های پیام نور و ...

بیش از 20 سال سابقه کار

پلن های مشاوره

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار آمریکا

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران