درباره من

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق علمی

کارشناس رواشناسی بالینی از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه تبریز

نویسنده کتاب حل مساله اجتماعی و پرخاشگر

 

حوزه تمرکز:

مشکلات دوران کودکی و نوجوانی

مهارت های زندگی

اضطراب

آموزش مهارت حل مساله برای افراد پرخاشگر

درمان CBT برای افسردگی

ویدیو ی معرفی

پلن های مشاوره

چت و ویس
هزینه هر جلسه : 19.95 دلار

ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

تماس صوتی
هزینه هر جلسه : 24.95 دلار

هزینه اولیه : 4.7 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.45 دلار

گفتگوی تلفنی + ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار

هزینه اولیه : 5.2 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.55 دلار

گفتگوی تصویری+ ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران