درباره من

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق علمی

دوره‌های روان درمانی تخصصی:

 • درمان CBT
 • طرحواره درمانی
 • درمان ACT
 • درمان EMDR
 • زوج درمانی
 • دوره سوپرویژن روان درمانی

حوزه‌ تمرکز:

 • زندگی مشترک، ازدواج
 • اضطراب، افسردگی و مسائل فردی
 • دوستی و روابط عاطفی
 • کنترل خشم
 • روابط اجتماعی
 • اعتماد به نفس

ویدیو ی معرفی

پلن های مشاوره

تماس صوتی
هزینه هر جلسه : 24.95 دلار

هزینه اولیه : 4.7 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.45 دلار

گفتگوی تلفنی + ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

تماس تصویری
هزینه هر جلسه : 29.95 دلار

هزینه اولیه : 5.2 دلار

بازگشت هزینه به حساب کاربری به ازای هر دقیقه زودتر تمام کردن جلسه : 0.55 دلار

گفتگوی تصویری+ ارتباط متنی، صوتی و ارسال عکس

(میانگین انتظار پس از درخواست 10 دقیقه)

مدت زمان همه جلسات 45 دقیقه می باشد

نظرات کاربران