تست روانشناسی

با تست میلون الگوهای شخصیت خود را بشناسید

آزمون میلون یکی از رایج‌ترین آزمون‌های الگوی شخصیت‌شناسی است که البته در ایران به‌عنوان یکی از آزمون‌های محبوب قبل از ازدواج شناخته‌ شده است. واکنش انسان‌ها در برابر شرایط چالش‌برانگیز،…

ادامه مطلب

18 طرحوارۀ ناسازگار که برای شروع طرحواره درمانی باید بشناسید، کدام‌اند؟

این روش، اولین‌بار توسط جفری یانگ، روان‌شناس آمریکایی معرفی شد. اما این را که اصلاً طرحواره ها چه هستند، در زندگی ما چه نقشی دارند و چطور می‌توانیم با درمان…

ادامه مطلب